×

Globular Clusters, NGC104(C104), NGC362 (LRGB)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (LRGB) 1,66h (25:25:25:25) (sub-frame 300s) (binx1)

Date and place: 06.2010 Tivoli, Namibia

NGC 362 (Caldwell 104) and NGC 362 – globular clusters located in the constellation Tucana in the Southern Hemisphere, slightly north of the Small Magellanic Cloud.

Mały Obłok Magellana zamieściłem już z opisem w galerii Galaktyk. Na jego skraju widoczne są również Gromady Kuliste NGC104(C104) oraz NGC362.