×

The Crescent Nebula, NGC6888 (Ha, OIII)

Photo Details

Telescope: TEC140 f/5.2

Camera: ATIK One 6.0

Mount: APMach1GTO

Exposure: (Ha, OIII) 12,5h (25x900s Ha, 25x900s OIII) (binx1)

Date and place: 06.2017 Ochojno, Poland

The Crescent Nebula (also known as NGC 6888, Caldwell 27, Sharpless 105) is an emission nebula in the constellation Cygnus, about 5000 light-years away from Earth.

NGC6888 mgławica Crescent, zarejestrowana przez filtr Ha i OIII. Kamera to ATIK One 6.0 piksel 4,5um, technika bikolor ukazuje wspaniały tlenowy welon otulający mgławicę. Choć początki zabawy ze zdjęciem były  trudne to jestem bardzo zadowolony z końcowego efektu.

Ha

OIII

Gotowe zdjęcia w Ha i OIII użyte do wykonania zdjęcia w technice Bicolor.