×

Corona Australis, NGC6723, 6726-7, IC4812 (LRGB)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (LRGB): 104:80:80:72 (sub exp. 480s) (binx1)

Date and place: 06.2010 Tivoli, Namibia

Picture taken from Tivoli Farm in Namibia 2010. This beautiful reflection nebula in Corona Australis or Corona Austrina constellation on the southern sky. Also seen is the compact globular cluster NGC6723.

Pierwsze zdjęcie z Ekspedycji Astrofotograficznej Namibia 2010.
Wybór padł na znany powszechnie i lubiany obiekt jakim jest Korona Australii. Dla fotografujących południowe niebo to dość popularny obiekt porównywalny na przykład z naszym Irysem.
Postanowiłem dysponując dość dużym polem pokazać zasięg tego obiektu. Jak widać refleksyjna mgławica ciągnie się jeszcze poza kadr ale na mozaikę się nie odważyłem.