×

Butterfly Nebula, IC1318, LDN889, Crescent Nebula, NGC6888, M29 (Ha,SII,OIII)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (Ha,SII,OIII) 15,5h (sub-frame Ha 1800s/SII, OIII 1200s) (binx2)

Date and place: 08.2011 Tincana, Włochy/Łuczanowice. Polska

IC 1318 is a giant HII region and one of the brightest among all the emission clouds in the Cygnus complex. IC 1318 (Gamma Cygni Nebulosity) (The Butterfly Nebula)  distance 5000 light years from Earth.

Rejon mgławicy Motyl w konstelacji Łabędzia.

Na zdjęciu widoczny jest Rejon Mgławicy Motyl ( IC1318). Jej nazwa nawiązuje do łatwo dostrzegalnego kształtu motyla, którego skrzydła rozdziela długi, ciemny pas pyłowy LDN889. W kadrze znalazła się także gromada M-29 i mgławica Crescent. Następny trudny narrowband utwierdza mnie przekonaniu, że nie ma tutoriali w temacie obróbki astrofoto. Nie dość, że sama obróbka tego obszaru dała mi się mocno we znaki to jeszcze materiał na to zdjęcie zacząłem zbierać jeszcze w maju w Tincanie we Włoszech a skończyłem dopiero w sierpniu Łuczanowicach koło Krakowa.