×

Omega Centauri, NGC 5139 (LRGB)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (LRGB 4,5h) (80:70:60:60) (sub-frame 300/30s) (binx1)

Date and place: 06.2010 Tivoli, Namibia

Omega Centauri is a globular cluster located in the direction of Centaurus constellation.
Hosting about 10 million stars within a region about 150 light years in diameter, Omega Centauri is the brightest, largest, and most massive globular star cluster in our galaxy, the Milky Way. The cluster lies at a distance of 15,800 light years from Earth. It has the designation NGC 5139 in the New General Catalogue.

Kolejne zdjęcie z namibijskiej Ekspedycji.
Miał być tym razem obiekt gwiazdowy a na pierwszy plan znów wysunęła się mgławica.
Zdjęć Omegi w internecie znajdziemy bez liku natomiast rozciągającej się wokół niej słabej Mgławicy Refleksyjnej należącej do Drogi Mlecznej praktycznie nie ma. Obrabiając to zdjęcie skupiłem się jednak na tym aby wydobywając słabiutkie struktury mgławicy nie zniszczyć processingiem pola gwiazd no i oczywiście samej Omegi Centauri.
Warto też zwrócić uwagę na kilka ciekawych galaktyk w tle.