×

The Snake Nebula, Bernard 72,74,78, NGC6355 (LRGB)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (LRGB) 2,83h (35:50:40:45) sub-frame (300s) (binx1)

Date and place: 06.2010 Tivoli, Namibia

The Snake Nebula (also known as Barnard 72) is a dark nebula in the Ophiuchus constellation. It is a small but readily apparent S-shaped dust lane that snakes out in front of the Milky Way star clouds

Tym razem zdjęcie przedstawia chmurę gwiazd i ciemnego pyłu międzygwiazdowego przesłaniającego centrum Naszej Galaktyki. Pośród chmur gwiazdowych widnieją ciemne mgławice pyłowe należące do katalogu Barnarda. Najciekawsza w centrum kadru nosi nazwę Mgławicy Węża.
Na zdjęciu między innymi obiekty: Dark Nebula B74, B78, B72 (Snake Nebula) oraz na lewo od Snejka pomarańczowo żółta gromadka kulista NGC 6355