×

The North America and Pelican Nebulae, NGC7000 (SII,Ha,OIII)

Image Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (Ha, SII, OIII) 12,25h (240:180:300) (RGB used for stars) (binx1)

Date and place: 10.2010 Belęcin, Polska

The North America and Pelican nebulae are two parts of the same nebula separated by lanes of dust. On the left is the North America nebula which looks vaguely like the outline of the North American continent. The region on the right is called the Pelican nebula.

Zdjęcie z przemiłego zlotu w Belęcinie.

Obiekt potocznie bardzo znany i lubiany bardzo często fotografowany ale zwykle osobno. Tym razem wildfield w wąskich pasmach: NGC 7000 (Mgławica Ameryka), LDN 935, IC5067/5070 (Mgławica Pelikan) w konstelacji Łabędzia

Ponad 12 godzin materiału. Było by jeszcze więcej o trzy godzinki ale część OIII poszło do kosza. Okazuje się, że filterek tlenowy jest bardzo wrażliwy na złe warunki a szczególnie na mgłę, która zalewała nam teleskopy pierwszej nocy.

Mgławice Ameryka Północna i Pelikan to dwie części tej samej mgławicy rozdzielone przez molekularne chmury ciemnego pyłu znanego jako ciemna mgławica LDN 935. Po lewej znajduje się mgławica Ameryka Północna, która swoim kształtem przypomina zarys kontynentu Ameryki Północnej. Obszar po prawej stronie nosi nazwę mgławicy Pelikan. Mgławice znajdują się w Konstelacji Łabędzia. Zdjęcie wykonane przez filtry wąskopasmowe Ha, SII, OIII