×

NGC 3372, The Eta Carinae Nebula (SII,Ha,OIII)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: Ha, SII, OIII 10,5h (270:180:165) (RGB used for stars) (sub-frame Ha, SII-900s/OIII-1200s)

Date and place: 06.2010 Tivoli, Namibia

The Carina Nebula (NGC 3372  also known as the Grand Nebula, Great Nebula in Carina, or Eta Carinae Nebula) is a large, complex area of bright and dark nebulosity in the constellation Carina . The nebula lies at an estimated distance between 6,500 and 10,000 light-years from Earth.

Eta Carina NGC3372 to jeden z najpiękniejszych obiektów południowego nieba.
Porównywalna z mgławicowym klejnotem naszego nieba jakim jest M-42 w Orionie.
W Namibii już od wczesnych godzin wieczornych wyraźnie dominowała jasnością nad pozostałym obszarem nieba w tym rejonie.
NGC3372 to jedyny obiekt jaki naświetlałem w Tivoli przez filtry Ha, SII i OIII.
Po złożeniu koloru odniosłem wrażenie jakby Eta Carina cała płonęła. Postanowiłem więc podobnie nazwać temat z tym zdjęciem.