×

Large Magellanic Cloud, (RGB)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (RGB) 0.4h (15:10:15) (sub-frame 300s) (binx2)

Date and place: 06.2010 Tivoli, Namibia

The Large Magellanic Cloud (LMC) is a satellite galaxy of the Milky Way. At a distance 163 000 light-years from Earth.

Wielki Obłok Magellana (LMC) spektakularny obiekt nieba południowego. Nie był to czas na Magellany  ale udało się uwiecznić tą wspaniałą nieregularną Galaktykę. W rejonie LMC widoczna jest piękna emisyjna mgławica Tarantula oraz liczne gromady otwarte, kuliste, mgławice planetarne i wiele innych obiektów. Obiekt sfotografowany w technice RGB.