×

The Orion Nebula M-42(SII,Ha,OIII)

Photo details:

Telescope: TEC140 f/5.2

Camera: ATIK One 6.0

Mount: Paramount MyT

Exposure: (SII,Ha,OIII) 14,5h Ha: 40x15s, 26x300s, 18x900s, SII: 22 x10s binx2, 62 x300s binx2, OIII: 21x15s binx2, 32 x 300s binx2:

Date and place: 01.2018 Ochojno, Poland

Messier 42 (M42), the famous Orion Nebula, is an emission-reflection nebula located in the constellation Orion. With an apparent magnitude of 4.0, the Orion Nebula is one of the brightest nebulae in the sky and is visible to the naked eye. It lies at a distance of 1,344 light years from Earth and is the nearest stellar nursery to Earth. The nebula has the designation NGC 1976 in the New General Catalogue. The Orion Nebula is very easy to find as it is located just below Orion’s Belt, a prominent asterism in the winter sky. The nebula appears as the fuzzy middle star in Orion’s Sword, which is formed by a vertical row of three stars south of Orion’s Belt. The nebula can easily be seen in binoculars and small telescopes. Covering more than a degree of apparent sky, the nebula appears over four times the size of the full Moon. Small telescopes at higher magnifications will reveal the four brightest stars in the Trapezium Cluster, an open cluster of young, hot, massive stars that were formed within the Orion Nebula. The four stars form a trapezoidal shape and energize the surrounding nebulosity.

Wielka Mgławica w Orionie znana też jako M42 jest jedną z najsłynniejszych mgławic naszego nieba. Świecące obłoki gazu i gorące, młode gwiazdy tego obszaru gwiazdotwórczego której odległość oceniana jest na 1500 lat świetlnych. Mgławica w Orionie składa się głównie z wodoru, tlenu i azotu. Jest rozgrzewana przez ultrafioletowe promieniowanie małej gromady młodych gwiazd, zwanej trapezem.

Kilka lat przymierzałem się do Królowej Mgławic ale jakoś nigdy nie udało mi się zebrać odpowiedniego materiału lub po prostu z innych przyczyn nie miałem na to szans. Kilka szarpanych nocy w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy zakończyło żmudny okres naświetlania Mgławicy M-42. Łączny czas to 14,5h gdzie dla środka naświetlałem 15s. ekspozycje dla nieco dalszych obszarów wykonałem 5 min oraz zewnętrzne struktury wymagały 15 minutowych ekspozycji.

SII

Ha

OIII