×

Small Magellanic Cloud (APOD)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (LRGB) 1,66h (25:25:25:25) (sub-frame 300s) (binx1)

Date and place: 06.2010 Tivoli, Namibia

Visible to the naked eye from the southern hemisphere, the Small Magellanic Cloud (SMC) is the smaller of the two irregular galaxies that make up the Magellanic Clouds. These two galaxies orbit the Milky Way once every 1,500 million years, and each other once every 900 million years.

SMC – Small Magellanic Cloud NGC292 w konstelacji Tukana. Mały Obłok Magellana to galaktyka karłowata. Na skraju Magellana widoczne są również Gromady Kuliste NGC104(C104) oraz NGC362.

SMC naświetliłem tak na zaliczenie obiektu . Niestety znajdował się on bardzo nisko nad horyzontem więc trudno oczekiwać było jakichś spektakularnych efektów.

Zdjęcie zostało wybrane do galerii NASA (APOD) dnia 3 września 2010r.