×

The Crescent Nebula, NGC6888 (Ha)

Photo Details

Telescope: TEC140 f/5.2

Camera: ASI1600MM

Mount: APMach1GTO

Exposure: (Ha) 6,5h (79x300s) (binx1)

Date and place: 06.2017 Ochojno, Poland

The Crescent Nebula (also known as NGC 6888, Caldwell 27, Sharpless 105) is an emission nebula in the constellation Cygnus, about 5000 light-years away from Earth.

NGC6888 mgławica Crescent, zarejestrowana przez filtr Ha. Użyta kamera to ASI1600MM mocno przełomowy produkt 2017r. z 12 bitowym CMOS-owym przetwornikiem o wymiarze piksela 3,8um. Skala i detal jaki można osiągnąć z tego małego piksela jest fantastyczny! Kamera o wcale nie małym sensorze, przekątna: 21,9 mm

Pełna kalibracja: darki, biasy i flaty.