×

The Cat’s Paw Nebula, NGC6334, NGC6357 (Ha)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (Ha) 4h (12x1200s) (binx1)

Date and place: 06.2010 Tivoli, Namibia

This image was taken in Tivoli Farm in Namibia in 2010, you can see the Cat’s Paw Nebula (NGC 6334, bottom) and the Lobster Nebula (NGC 6357, top). Both are emission nebulae located in the constellation of Scorpius.

W odległości 5500 lat świetlnych w gwiazdozbiorze Skorpiona leżą mgławice emisyjne NGC 6334 zwana inaczej Mgławicą Kocia Łapa lub Mgławicą Niedźwiedzi Pazur oraz NGC6357 również zwana Mgławicą Wojna i Pokój . Zdjęcie powstało z użyciem filtra Ha.