×

Large Magellanic Cloud, (Ha)

Photo Details

Telescope: FSQ106EDXIII

Camera: FLI16803 ProLine

Mount: APMach1GTO

Exposure: (Ha) 0.9h (sub-frame 900s) (binx1)

Date and place: 06.2010 Tivoli, Namibia

The Large Magellanic Cloud (LMC) is a satellite galaxy of the Milky Way. At a distance 163 000 light-years from Earth.

Wielki Obłok Magellana (LMC) spektakularny obiekt nieba południowego.  W rejonie LMC widoczna jest piękna emisyjna mgławica Tarantula oraz liczne gromady otwarte, kuliste, mgławice planetarne i wiele innych obiektów. Obiekt sfotografowany przez filtr Ha.