×

Heart Nebula (IC 1805), Melotte-15 (Ha)

Photo Details

Telescope: TEC140 f/5.2

Camera: ATIK One 6.0

Mount: Paramount MX

Exposure: (Ha) 6,5h (27x900s bin x1)

Date and place: 10.2017 Ochojno, Poland

The open star cluster at the centre of this image is known as Melotte 15 and is embedded within a central portion of the much larger glowing nebula known as the Heart Nebula. The gnarled structure is a massive area of glowing ionised hydrogen where dust and gas clouds are sculpted by the intense pressure of the solar wind and ultraviolet radiation from the massive hot stars making up the Melotte 15 cluster.

Kiedyś już fotografowałem mgławice Dusza i Serce jako parkę ale tego nie można porównać z tym pięknym fragmentem nieba.To co dzieje w tym fragmencie kosmosu zachwyca mnie zawsze ile razy tylko na to spojrzę. Zawsze moim marzeniem była długa ogniskowa ale w naszych warunkach RC-ki się przeważnie nie sprawdzają, mały piksel to sposób na odkrywanie tych zakamarków nieba.